Projekt

Meje med realnim in navideznim se vsakodnevno premikajo.
Neustrezna izpostavljenost medijem in medijski tehnologiji moteče vpliva na zdrav razvoj mladega posameznika.
Negativne posledice so znanstveno potrjene na kognitivni, čustveni in fizični ravni. Pojavlja se potreba po medijski pismenosti. Pričakuje se, da bodo šole ponudile medijsko izobraževanje, ki podpira otrokov razvoj. Pričakuje se, da bodo učitelji medijsko opolnomočeni posamezniki, ki bodo spodbudili tudi proces opolnomočenja svojih mladih učencev.

Novice

MON, Apr 10 2023

Kratek opis Prometheusovih praktičnih pedagoških primerov na voljo!

Kratek opis Prometheusovih primerov je na voljo na spletni strani!

WED, Mar 15 2023

Dogodek v Bruslju ODPOVEDAN!

Žal vas moramo obvestiti, da je bil dogodek, ki smo ga za razširjanje informacij o našem projektu načrtovali v Bruslju, ODPOVEDAN.

O nas / Povezave

Partnerji in njihovo poslanstvo

Univerza v Mariboru
https://www.um.si

Združenje KUD Parzival

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
https://www.ulbsibiu.ro

Walforska škola Rijeka
https://waldorf-rijeka.hr

Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli
http://www.liceocairoli.edu.it

CSCI
https://www.cscinovara.it

Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAU
https://www.ui1.es

Izbrane druge povezave

Medienmuendigikeit
klikni za podrobnosti

Hermmes – projekt medijske pismenosti
klikni za podrobnosti

Izvedba / Medijsko opolnomočenje
klikni za podrobnosti