Media Empowerment Toolkit (Teoretično orodje za krepitev medijske pismenosti – MET)

. The Media Empowerment Toolkit (MET) je odprtokodni nabor vsebin na temo medijske pismenosti za različne starostne skupine. Na osnovi smernic, ki jih zagotavlja Metakurikulum, ponuja širok teoretični pogled na možne dejavnosti medijske pismenosti za šole. Poleg tega je splošni značaj MET primeren tudi za številna nešolska okolja. Različne izobraževalne ustanove, starši ter drugi odrasli, ki spremljajo otroke ali živijo z njimi, lahko v njem najdejo uporabne vidike izbranih medijskih dejavnosti. Metodologija, uporabljena v MET, vključuje opisovanje:

  • jasno opredelitev splošnih ciljev posamezne aktivnosti za razvoj medijske pismenosti;
  • opis predmetne vsebine v razvojnem kontekstu, z namenom doseganja razvojnih ciljev in opolnomočenja učencev;
  • razlago ozadja, s poudarkom na razlagi, zakaj je aktivnost mogoče obravnavati kot del izobraževanja za medijsko pismenost v 21. stoletju;
  • informacije glede starostne primernosti izbranega primera.

Tako je MET teoretični vir, ki pomaga odraslim razumeti z mediji povezane pojave sedanjega dne in dobiti vpogled v možne načine obravnave teh pojavov kot dela kurikularnega okvira v šoli. Za starše in druge odrasle, ki spremljajo otroke, predstavlja MET orodje za aktivno oblikovanje njihovih dejavnosti z otroki in mladostniki, da bi mladim pomagali pri usvajanju medijske pismenosti.

Za jasnost predstavitve in večjo praktično vrednost dokumentov smo MET in PG združili v enotne primere poučevanja medijske pismenosti.. Združeni dokumenti so na voljo tukaj.

Poučevanje medijske pismenosti

A

Metodologija

B

Povezava – primeri