Training Course (Usposabljanje na terciarni ravni- TCT)

TCT je študijski modul za aktivne učitelje in študente, ki se izobražujejo za poklic učitelja. Odgovarja na vztrajno potrebo po izboljšanju strokovne podpore na terciarni ravni in v okviru poklicnega razvoja. TCT upošteva sodobno medijsko krajino, pojav, ki sega daleč prek tradicionalnih predmetov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Tako zagotavlja manjkajočo povezavo pri cilju opolnomočenja učiteljev, ne glede na šolski predmet, ki so se ga odločili poučevati. Namesto osredotočenosti na posamezne šolske predmete, usmerja pozornost učiteljev in učencev k načelom, ki botrujejo medijskim fenomennom, in jih zato vabi, da neodvisno oblikujejo svoj pristop glede na razvojne stopnje otrok, s katerimi delajo.

Pregled in program usposabljanja na terciarni ravni

I.

Shema usposabljanja

II.

Druga usposabljanja