Vodnik za izvajalce poučevanja medijske pismenosti

Vodnik za izvajalce poučevanja medijske pismenosti (PG) je besedilo, namenjeno opisu praktičnih dejavnosti v okviru tem, predstavljenih v Orodju za krepitev medijske pismenosti (MET) in Metakurikulumu (MC). Na ta način PG pomaga učitelju pretvoriti idejno vsebino v pedagoško delo. To je dejansko končni korak v povezovanju načel in znanja, ki stojijo za vrednotami projekta Prometeus in vključujejo napotke za praktične dejavnosti v učilnici. Pomaga učitelju razumeti praktične vidike Metakurikuluma (MC) in Orodij za krepitev medijske pismenosti (MET).

Ker je načrtovan kot nadaljevanje MC in MET, je PG osrednji del cilja, usmerjenega h krepitvi opolnomočenosti strokovnjakov z vidika medijske pismenosti. PG odraža izkušnje učiteljev, ki so vključeni v projekt: opisani primeri so rezultat pedagoškega vpogleda na različnih izobraževalnih ravneh.

Povezava med Metakurikulumom, Orodjem za krepitev medijske pismenosti in Vodnikom za izvajalce poučevanja medijske pismenosti kaže, kako oblikovati praktične dejavnosti za medijsko pismenost, ne da bi zanemarili osnovno spremenljivko v procesu medijskega izobraževanja: razvojno stopnjo otroka. njegova struktura vključuje:

  • Specifične cilje, povezane z aktivnostjo
  • Module izvedbe (kjer je aktivnost razdeljena v module)
  • Sugestije glede učnih metod
  • Naloge za učitelje
  • Naloge za učence
  • Nadaljnje povezave in materiale

Za jasnost predstavitve in večjo praktično vrednost dokumentov smo MET in PG združili v enotne primere poučevanja medijske pismenosti.. Združeni dokumenti so na voljo tukaj.

Vodnik za izvajalce – metodologija in dostop

A

Metodologija

B

Povezava – primeri