Metakurikulum

Metakurikulum (MC) zagotavlja celovit starosti primeren pristop k poučevanju, ki prispeva k medijskemu opismenjevanju posameznika (otroka, mladostnika).

NAJPOMEMBNEJŠI JE RAZVOJ – teme so prilagojene procesu otrokovega razvoja.

ŠIROKO RAZUMEVANJE RAZVOJA – razvojne stopnje otroka so označene in zaznavne glede na telesne, duševne in kognitivne sposobnosti.

PRESEGANJE SISTEMSKIH OMEJITEV – vidiki Metakurikuluma veljajo ne glede na organizacijske, politične in kulturne okoliščine.

MEDPREDMETNI ZNAČAJ – Brez dodajanja novih šolskih predmetov! Relevantne vsebine zaznavamo znotraj obstoječih osnovnošolskih in srednješolskih predmetov.

Starosti primerno učenje, razdeljeno v razvojne stopnje

ANG

različica

SLO

različica

ITA

različica

HR

različica

ŠP

različica

RO

različica